De Faam Breda

NIEUWBOUW BREDA

DE FAAM

Visie

Op en rond de voormalig snoepjesfabriek DE FAAM wordt een nieuw stukje stad gebouwd waar wonen, werken en verblijven centraal staan. Uiteraard met respect voor de kenmerkende historische elementen van De FAAM. Hierdoor wordt het mogelijk om straks te wonen, werken en te verblijven op, in en rond DE FAAM.

Ik wil op de hoogte blijven

Hoe komt het er uit te zien?

Kenmerkende bouwdelen van DE FAAM, zoals de schoorsteen, de schermmuur en de fabriekshal zullen behouden blijven. De architectuur van de nieuw te bouwen delen zal geïnspireerd zijn op de historische bebouwing, maar tegelijkertijd in harmonie zijn met de architectuur van het naastgelegen plan Eureka!. De openbare ruimte zal ook zo ingericht worden dat deze één geheel vormt met het plangebied van Eureka!. Op verschillende locaties in het gebied zullen verblijfsplekken worden gecreëerd. Zowel binnen als buiten.

Ik wil op de hoogte blijven

Nieuwbouw Breda - Voor Wie - De Faam

Voor wie?

Er zal ruimte zijn voor huurders in de sociale-, middeldure- en vrije sector, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar een koopwoning. Van een eensgezins woning tot appartement. Doordat er een gevarieerd woonaanbod gecreëerd wordt, zal er voor een grote diversiteit aan mensen plek zijn in De Faam. Er is plaats voor ontmoeting en collectiviteit, met stedelijke dynamiek en in een gebied met een mix van functies en programma’s.

WONEN IN BREDA

DE WAARDEN VAN DE FAAM

Energiek

DE FAAM wordt energiek, door de creativiteit, de ondernemende geest en de open-mindedness van haar bewoners en bezoekers. Zij zullen elkaar ontmoeten aan, in en rondom DE FAAM.

Karakteristiek

Door het behoud van de historische bebouwing blijft DE FAAM authentiek. De veelzijdigheid in functies die aan het gebied wordt toegevoegd maakt het een plek waar Breda trots op zal zijn.

Gastvrij

Door de ligging zal DE FAAM samen met Eureka! de groene verbinder zijn tussen Breda Noord en de rest van de stad. Het openbaar gebied zal ingericht zijn op “langzaam verkeer”. Fietsers en voetgangers zullen zich hier veilig en welkom voelen.

Hoe ziet de planning er uit?

01

Start ontwikkeling

Q3 2019

02

Overdracht DE FAAM

Q3 2025

03

Start Bouw (in fases)

Q3 2025